Overslaan en naar de inhoud gaan

 

Care-Ion Group - Sylvain Dupuislaan 241, 1070 Anderlecht - info@care-ion.be

Klik op een pin om naar het betreffende WZC te gaan

Home > WZC Paaleyck > Vacature > Adjunct Hoofdverpleegkundige

Adjunct Hoofdverpleegkundige

 • Increase
 • Normal

Current Size: 100%

Adjunct Hoofdverpleegkundige

Als directeur ben ik fier op ons WZC.

Momenteel zijn we op zoek naar een adjunct hoofdverpleegkundige (bachelor of gegradueerd) die het hart op de juiste plaats heeft en die met een gelijkaardige visie zijn/haar werk wil uitvoeren.

Ons WZC is een heel modern gebouw (2017) dat zich aan de rand van de dorpskern heeft gevestigd en zich van andere WZC onderscheidt omwille van zijn uitstraling in gezelligheid en rust. Dit voelt u al bij het binnenkomen: zeer open, veel raampartijen en met zicht op onze mooie rustige groene binnentuin en terras.

Omwille van de kleinschaligheid (80 bewoners) is onze visie dan ook heel duidelijk: de familiariteit en huiselijkheid bewaren! Iedereen kent iedereen waardoor elk personeelslid dan ook heel snel kan acteren en dadelijk actie kan ondernemen. De uitstraling die het gebouw mee heeft aan de buitenkant moet tevens voelbaar zijn vanbinnen en daar gaan we voor! Onze bewoners worden meegenomen in dit hele proces en nemen actief deel aan deze ontwikkeling.

 

Voelt u zich aangesproken? Wil je deze meerwaarde in zorg ondersteunen? Ben je gemotiveerd om mee te groeien in de verder ontwikkeling hiervan? Wil u het verschil maken?

Kom dan solliciteren en geef jezelf een kans!

Profiel: 

De Adjunct hoofdverpleegkundige waarborgt en is mede verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg met respect van de ethische en deontologische regels.

Je waakt mee over de zorgprocedures. Je informeert de bewoners en hun familie omtrent de zorg.

Je beheert, samen met de hoofdverpleegkundige, de apotheek en de producten. Ook de voorbereiding van de geneesmiddelen behoren tot jouw verantwoordelijkheid.

De planning volg jij mee op de voet en je bent de steun en toeverlaat voor het multidisciplinair team.

Je streeft naar een kwaliteitsvolle zorg met respect voor ieders persoonlijkheid.

Menselijkheid en professionalisme zijn onze sleutelwaarden.

Jobgerelateerde competenties: 
 • opvang en verdere begeleiding van nieuwe personeelsleden, stagiairs en studenten;
 • licht  de taakinhoud en verwachtingen naar het verpleegkundig en verzorgend personeel toe in samenspraak met de hoofdverpleegkundige;
 • in overleg met de hoofdverpleegkundige, coördinatie en toewijzing bewoners, taakverdeling en werkorganisatie;
 • het opstellen van een dagelijkse werkverdeling in overleg met de hoofdverpleegkundige;
 • het informeren van de medewerkers omtrent de algemene beleidsdoelstellingen, de uitvoering van de dienstnota’s;
 • adviseert de hoofdverpleegkundige over de inhoudelijke noden omtrent vorming en bijscholing;
 • voorbereiden, plannen, bijsturen en evalueren van de individuele zorgverlening (o.a. zorgplan, medicatie, fixatie, wondzorg, voeding,...);
 • toezicht op de hygiëne van de kamers en van de bewoners;
 • er mee voor zorg dragen dat de bewoners aangepaste voeding krijgen;
 • mee opvolgen van de katz-score van de bewoners en doorgeven van wijzigingen;
 • aanwezigheid bij de bezoeken die de huisarts brengt en zorgen voor de uitvoering van de medische richtlijnen;
 • controle op het voorraadbeheer, het klaarzetten, de distributie en de inname van medicatie voor de bewoners;
 • samen met de hoofdverpleegkundige en coördinerend geneesheer een palliatieve zorgcultuur invoeren en het personeel sensibiliseren voor de noodzaak hieraan, het formuleren van adviezen inzake palliatieve zorg ten behoeve van het verpleegkundig, verzorgend en het paramedisch personeel en het bijwerken van de kennis van de personeelsleden inzake palliatieve zorg;
 • het signaleren van problemen en het voorstellen van alternatieven aan de hoofdverpleegkundige, directie en het team;
 • staat mee in voor het goed beheer van materiële middelen (verbruiksartikelen, infrastructuur, apparatuur);
 • staat mee in voor het implementeren van zorgprocedures en de correcte toepassing ervan;
 • onthaal en begeleiding van de nieuwe bewoners en hun familie informeren bij vragen, problemen en klachten;
 • samen met de hoofdverpleegkundige een brugfunctie vervullen tussen de bewoner, de familie, het WZC en de zorgpartners;
 • verzorgt de administratie bij de opname van een nieuwe bewoner;
 • houdt het verpleegkundig dossier van de bewoner actueel;
 • verzorgt de medische informatie (voorschriften, attesten,...);
Persoonsgebonden competenties: 
 • Professioneel ingesteld zijn
 • Zin voor verantwoordelijkheid
 • Zelfstandig werken
 • Omgaan met stress
 • Resultaatgerichtheid
 • U bent dynamiek
 • U beschikt over een goed teamgeest
 • Empathisch ingesteld zijn
 • Klantgerichtheid
 • Leervermogen hebben
 • Creatief denken (inventiviteit)
 • Regels en afspraken nakomen
Aanbod: 
 • De stabiliteit van een vast contract
 • Een voltijdse tewerkstelling
 • Een marktconforme verloning met overname relevante anciënniteit
 • Maaltijdcheques
 • Een woon-werkvergoeding

Een werkrooster die op een cyclische en gezonde manier wordt opgesteld