Overslaan en naar de inhoud gaan

 

Care-Ion Group - Sylvain Dupuislaan 241, 1070 Anderlecht - info@care-ion.be

Klik op een pin om naar het betreffende WZC te gaan

CoVid19
Home > Careion > CoVid19

CoVid19

 • Increase
 • Normal

Current Size: 100%

Welke documenten zijn verplicht in te vullen bij het bezoek?

Bij elk bezoek dient de bezoeker mee te brengen:

 1. het ondertekende en volledig ingevulde Reglement van interne Orde
 2. de ondertekende en volledig ingevulde verklaring op eer.

 

Bij aankomst dient de bezoeker zich te registreren in het aanwezigheidsregister.

Alle documenten zijn te verkrijgen in het WZC.

Hoe kan er bezoek worden vastgelegd?
 • Via de online reservingstool (met login)
 • Via telefonische reservatie (indien u niet beschikt over een mailadres)
Nieuwe bezoekregeling

De nieuwe richtlijnen rond het bezoek worden uitgewerkt in functie van de mogelijkheden binnen het WZC.

De startdatum en werking van deze nieuwe bezoekregeling zal door de directie gecommuniceerd worden naar de bewoner en familie.

Wordt mijn WZC (bewoners) op grote schaal getest op COVID19?

In alle woonzorgcentra van de groep Care-ion zijn de bewoners en medewerkers de voorbije weken getest geweest.

De resultaten zijn reeds door de directie van de site gecommuniceerd geweest naar de bewoners en familie.

Mag ik als familie cadeaus mee nemen?

Dit kan; We voorzien de mogelijkheid tot het afgeven van wasgoed, kaarten, bloemen, droge voeding, tekeningen, cadeaus, … voor de bewoners aan de ingang van het woonzorgcentrum.

Let op een goede handhygiëne! De overhandiging aan de bewoner gebeurt altijd door de medewerkers.

Hoe dient de persoonlijke was van mijn vader/moeder gewassen te worden?
 • de was niet opschudden bij het invoeren in de wasmachine,
 • wassen op een zo hoog mogelijk programma (bij voorkeur 60°),
 • de was bij voorkeur in de droogkast drogen,
 • de propere was opbergen in een propere plastiek zak, en vervolgens in een tweede propere zak verpakken,
 • de plastiek zakken van het vuile linnen niet hergebruiken,
 • pas steeds handhygiëne toe.
Continuïteitsplan, wat houdt dit in?

Dit houdt in dat de zorgverlening wordt verdergezet volgens een gereduceerde werking. Deze werking houdt in dat:

 - collectieve animatie activiteiten ‘on hold’ worden gezet

- de zorg aan bewoners blijft gegarandeerd maar aangepast aan de huidige situatie

Deze maatregelen worden genomen in het belang van onze bewoners en personeel.

Heeft het woonzorgcentrum een facebook pagina?

Voor ieder woonzorgcentrum werd een nieuw Facebook account (officieel) opgesteld, waarin wij U blijven informeren.  U kan zich toevoegen door de Facebook pagina van Uw residentie te liken

Onderstaande link geeft u toegang tot de facebook pagina van uw residentie:

WZC De Gerstjens:

https://www.facebook.com/DeGerstjens/

WZC Paaleyck:

https://www.facebook.com/Residentie-Paaleyck-104988544463274/

WZC De Bloken

https://www.facebook.com/WoonzorgcentrumDeBloken/

WZC Dr J. Coppens

https://www.facebook.com/wzcdrjcoppens/

Résidence Doux Repos

https://www.facebook.com/residenceledouxrepos/

Résidence Flatel

https://www.facebook.com/seniorsflatel/

Résidence Clos de la quiétude

https://www.facebook.com/closdelaquietude/

Résidence Du Nil

https://www.facebook.com/residencedunil.walhain/          

Résidence Clos des Bouleaux

https://www.facebook.com/leclosdesbouleaux/                 

Résidence Brunehault

https://www.facebook.com/residencebrunehault/

Résidence Clos Regina

https://www.facebook.com/ClosRegina/     

               

Kunnen we via skype onze familieleden bereiken?

Om de communicatie met de bewoner te vereenvoudigen werden in alle residenties Tablets met een ‘Skype’ –account geïnstalleerd. 

De residentie zorgt voor een de organisatie van de gesprekken. Gelieve met de residentie contact op te nemen voor verdere afspraken.

Tot wanneer zullen deze uitzonderlijke maatregelen van kracht zijn

Het woonzorgcentrum volgt de richtlijnen van de Federale en Regionale overheid nauwgezet op.

Er wordt dagelijks een evaluatie gemaakt door de crisis cel van Care-Ion.

Geldt de nieuwe bezoekregeling ook voor de bewoners van de assistentiewoningen

Ja (indien de assistentiewoning structureel verbonden is aan het woonzorgcentrum), omdat deze bewoners ook tot de risicogroep behoren en in contact komen met bewoners en/of personeel van het woonzorgcentrum

Wat het maaltijdgebeuren betreft neemt u best contact op met de directie. Zij kunnen intern oplossingen aanbieden of een alternatief systeem aanbieden zoals Collivery, Hello fresh, levering via familie volgens voorschriften.

Wordt er bezoek toegelaten in een palliatieve situatie?

Ja, bezoek wordt toegelaten onder strikte voorwaarden die zijn afgesproken met de directie en familie.

Als bewoner wil ik op bezoek bij familie of vrienden (extern) of het WZC verlaten (restaurant) Kan dit?

Omwille van de uitzonderlijke situatie wordt het verlaten van het woonzorgcentrum niet toegelaten.

In uitzonderlijke situatie, wanneer de bewoner het WZC alsnog verlaat, dient bij terugkeer de isolatiemaatregel toegepast te worden(Isolatie in eigen kamer, beschermingsmaatregelen personeel). Dit gedurende 14 dagen na terugkeer.

De medicatie voor de bewoner wordt geleverd door familie. Wegens het verbod op bezoek is dit niet meer mogelijk. Wat nu?

U dient hiervoor contact op te nemen met de hoofdverpleegkundige teneinde hieromtrent afspraken te maken. Verplicht afleveren in het woonzorgcentrum.

Ik moet als bewoner op controle naar een dokter of het ziekenhuis. Kan dit?

Enkel dringende en hoogstnodige consultaties worden extern toegelaten en georganiseerd door het WZC

Hoe kan ik als familie met de bewoner communiceren?

U kan de bewoner ofwel telefonisch contacteren via zijn rechtstreekse nummer of via het algemeen nummer van het woonzorgcentrum. Indien de bewoner een eigen gsm-toestel heeft kan u hen eveneens bereiken via Whatsapp of facetime.Wij helpen desgevallend graag de bewoners.

De mogelijkheid om te werken met andere communicatiekanalen zoals beeldbellen (Skype) via tablets blijft verder lopen zoals voordien. Verdere afspraken rond belmomenten dient u af te spreken met de directie

Ik verzorg als familie het wasgoed. Wat nu?

Optie 1: U kan alles komen ophalen en terugbrengen bij het woonzorgcentrum op vaste momenten (dag en uur). Het woonzorgcentrum zal u hiervoor contacteren.

Optie 2 (voor WZC bij Gaverland): U kan er voor kiezen om de was (tijdelijk) te laten verzorgen door onze externe wasserij, dit tegen betaling.

Hoe kan ik als familie informatie verkrijgen over de bewoner?

In eerste instantie via mail of telefonisch bij de directie en hoofdverpleegkundige.

Het woonzorgcentrum zal u telefonisch contacteren indien er dringende informatie (medische/zorg) moet doorgegeven worden.

Mogen stagiairs nog binnen in het woonzorgcentrum?

Ja, zij worden beschouwd als een medewerker en dienen de algemene richtlijnen voor medewerkers te volgen.

Mogen de vrijwilligers nog binnen in het woonzorgcentrum?

Ja, vanaf 18 mei worden vrijwilligers opnieuw toegelaten in het WZC. Zij worden beschouwd als een medewerker en dienen de algemene richtlijnen voor medewerkers te volgen.

Worden externe dienstverleners (huisarts, kinésitherapeut, logopediste, psycholoog, kapper, pedicure, toegelaten in het woonzorgcentrum?

Voor medische en paramedische hulpverleners (huisarts, kinesitherapeut, logopedist, psycholoog,..) blijven de richtlijnen dezelfde. Zij hadden reeds toegang om de noodzakelijke hulpverlening te kunnen bieden aan de bewoners.

Kappers en pedicures worden vanaf 18 mei opnieuw toegelaten in het WZC. Zij worden beschouwd als een medewerker en dienen de algemene richtlijnen voor medewerkers te volgen.